Waterstrategie

De route naar klimaatadaptatie


Verandering van het klimaat gaat gepaard met veranderingen van de hoeveelheid en intensiteit van neerslag. Een integrale strategie om met watertekorten en overschotten om te kunnen gaan is daarom van groot belang. De waterstrategie Schouwburgplein is ontwikkeld om het plein voor te bereiden en het adaptatievermogen van het plein te vergroten, en draagt daarnaast bij aan verbetering van de integrale leefbaarheid van het gebied. In het Waterplan zijn gidsprincipes vastgelegd waarmee invulling wordt gegeven aan het doel van een klimaatneutraal- en bestendig Schouwburgplein in 2030. Het plan bestaat uit verschillende, losse maatregelen (die niet allemaal in één keer uitgevoerd hoeven te worden) die als geheel een circulair systeem vormen. Een voorbeeld van dergelijke maatregelen is de Urban Water Buffer, waarbij hemelwater van daken wordt afgevoerd naar en opgeslagen in een ondergrondse zoetwaterbel. Dit water kan worden teruggewonnen en ingezet als water voor groene daken en andere begroeiing, met alle voordelen van dien.

Klik HIER om het Waterplan voor het Schouwburgplein in te zien