Energiestrategie

Van fossiel naar hernieuwbaar, van centraal naar decentraal


Om de opwarming van de aarde en de nadelige gevolgen daarvan te beperken zijn radicale maatregelen nodig om zo spoedig mogelijk over te stappen op duurzame energiebronnen, en daardoor de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2) te beperken. Om de doelstellingen van een 40% klimaatneutraal Schouwburgplein in 2020 en een 100% klimaatneutraal Schouwburgplein in 2030 te verwezenlijken, is de energiestrategie ontwikkeld. Naast dat het een van de pijlers rond in de verduurzaming van Schouwburgplein is, is energie ook een verbindend thema dat actoren op het plein met elkaar verbindt. In de Energiestrategie zijn acht gidsprincipes opgesteld, die als leidraad dienen voor het toekomstige energiesysteem rond het Schouwburgplein. De belangrijkste maatregelen (besparen, warmte-koude opslag, Zonnepanelen, energiemanagement en collectieve inkoop van energie) zijn onderzocht en worden gepresenteerd in de strategie.

Voor de resultaten en de volledige versie van de energiestrategie, klik HIER.