ANBI-gegevens

Bezoekadres:
Kruisstraat 2
3012 CT Rotterdam

Postadres:
Postbus 972
3000 AZ Rotterdam

info@schouwburgpleinrotterdam.nl

KvK-nummer 51832577
RSIN 850191579

Rechtsvorm: Vereniging
Statutaire naam: Vereniging Verenigd Schouwburgplein
Statutaire zetel: Rotterdam

De doelstelling van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein is het ontwikkelen van het Schouwburgplein tot een grootstedelijk nationaal aansprekend stadsplein waar regelmatig evenementen en activiteiten voor een brede doelgroep worden georganiseerd.

De hoofdlijnen van het beleid in 2023 zijn als volgt:

Het Schouwburgplein Rotterdam is een grootstedelijk stadsplein van nationale allure. Een bruisende plek waar bewoners en bezoekers aan de stad elkaar dagelijks ontmoeten en samenkomen voor een verrassende mix aan evenementen en activiteiten. Het team van het Schouwburgplein werkt, in de vorm van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein, nauw samen met de omliggende culturele instellingen, ondernemers- en bewonersverenigingen en het stadsbestuur. De vaste culturele samenwerkingspartners van het Schouwburgplein zijn De Doelen, Theater Rotterdam, Pathé, Oude Luxor Theater, SKVR, Rotterdams Philharmonisch Orkest, International Film Festival Rotterdam, Codarts Rotterdam en Pauluskerk Rotterdam. Ook hebben wij enkele partners in het horeca-domein.

De functie van het plein is tweeledig. Het is een publiek evenemententerrein én een grootstedelijke verblijfslocatie. Als organisatie zorgen wij met ingang van 2023 uitsluitend nog voor beheer en faciliteren we externe programmering, zoals het International Film Festival Rotterdam, Marathon Rotterdam, O Festival, North Sea Round Town en diverse sportieve evenementen. Tevens is het Schouwburgplein vaak het festivalhart van Rotterdam Pride, Motel Mozaïque en Circusstad Festival. Waar mogelijk treden we op als woordvoerder en belangenbehartiger van de verschillende belanghebbenden rond het plein, waaronder bewoners en ondernemers. Het pleinmanagement en de coördinatie worden in 2023 uitgevoerd door Marjorie Veit, in nauwe samenwerking met een klein freelance team, de Gemeente Rotterdam, de verschillende partners direct aan het plein en diverse culturele en maatschappelijke partners uit de rest van de stad. Bestuur en team monitoren nauwkeurig op ontwikkelingen.

Het bestuur van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein bestaat uit:

Ruben van Wylick (voorzitter)
Walter Ligthart (penningmeester/secretaris)
Janneke Staarink
Daniël Leenheer

Het bestuur is onbezoldigd.

Downloads