ANBI-gegevens

Bezoekadres:
Kruisstraat 2
3012 CT Rotterdam

Postadres:
Postbus 972
3000 AZ Rotterdam

info@schouwburgpleinrotterdam.nl

KvK-nummer 51832577
RSIN 850191579

Rechtsvorm: Vereniging
Statutaire naam: Vereniging Verenigd Schouwburgplein
Statutaire zetel: Rotterdam

De doelstelling van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein is het ontwikkelen van het Schouwburgplein tot een grootstedelijk nationaal aansprekend stadsplein waar regelmatig evenementen en activiteiten voor een brede doelgroep worden georganiseerd.

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2022 zijn als volgt:

Als Rotterdamse buitenruimte denkt het Schouwburgplein actief mee over de aanpak van de Coronacrisis. Extra recreatiemogelijkheden, bij voorkeur in de buitenlucht, zijn voor iedereen belangrijker en noodzakelijker geworden. We bieden een plek die bijdraagt aan de bewegingsvrijheid van bewoners, bezoekers, ondernemers en culturele instellingen. In ons beleid wordt rekening gehouden met verschillende toekomstscenario’s en zorgen we voor flexibiliteit, zorg en aandacht voor elkaar.

De programmering wordt in 2022 uitgevoerd door Marjorie van der Windt-Veit, in nauwe samenwerking met Rotterdam Festivals en de verschillende partners direct aan het plein en uit de rest van de stad. In het beleidsplan 2021 gingen we aanvankelijk uit van een ‘gewoon’ jaar, waarin de Covid-19-maatregelen achter ons liggen zodra het festivalseizoen begint. Het lijkt er echter op dat we ook in 2022 te maken zullen blijven houden met beperkingen in het bijeenbrengen van grote groepen mensen.

Vanzelfsprekend realiseren we ons dat het onmogelijk is te voorspellen hoe de Covid-19-situatie er over enkele maanden voor staat. Bestuur en team monitoren nauwkeurig op ontwikkelingen en passen het plan al naar gelang de tijd vordert waar nodig aan. Wijzigingen in uitvoering zullen uiteraard afgestemd worden met alle belanghebbenden.

Het bestuur van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein bestaat uit:

  • Bert Determann (voorzitter)
  • Walter Ligthart (penningmeester)
  • Janneke Staarink
  • Karel Martens (voorzitter Ondernemersvereniging Schouwburgplein)
  • Ruben van Wylick

Het bestuur is onbezoldigd.

Downloads:
Jaarrekening 2020 (pdf),
activiteitenverslag 2020 (pdf),

activiteitenverslag 2019 (pdf),

jaarrekening 2019 (pdf)