ANBI-gegevens

Bezoekadres:
Kruisstraat 2
3012 CT Rotterdam

Postadres:
Postbus 972
3000 AZ Rotterdam

info@schouwburgpleinrotterdam.nl

KvK-nummer 51832577
RSIN 850191579

Rechtsvorm: Vereniging
Statutaire naam: Vereniging Verenigd Schouwburgplein
Statutaire zetel: Rotterdam

De doelstelling van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein is het ontwikkelen van het Schouwburgplein tot een grootstedelijk nationaal aansprekend stadsplein waar regelmatig evenementen en activiteiten voor een brede doelgroep worden georganiseerd.

De hoofdlijnen van het beleidsplan 2022 zijn als volgt:

Het Schouwburgplein Rotterdam is een grootstedelijk stadsplein van nationale allure. Een bruisende plek waar bewoners en bezoekers aan de stad elkaar dagelijks ontmoeten en samenkomen voor een verrassende mix aan evenementen en activiteiten.
Het team van het Schouwburgplein werkt, in de vorm van een vereniging (VVS), nauw samen met de omliggende culturele instellingen, ondernemers- en bewonersverenigingen en het stadsbestuur. De vaste culturele samenwerkingspartners van het Schouwburgplein zijn De Doelen, Theater Rotterdam, Pathé, Oude Luxor Theater, SKVR, Rotterdams Philharmonisch Orkest, International Film Festival Rotterdam, Codarts Rotterdam en Pauluskerk Rotterdam.

De functie van het plein is tweeledig. Het is een publieke evenementen- en verblijfslocatie. Als organisatie zorgen wij voor het beheer, zijn we facilitator, programmeren we en treden we op als woordvoerder en belangenbehartiger. De VVS is een succesvol voorbeeld van een publiek-privaat partnerschap. De vereniging bemoeit zich op bestuurlijk niveau met wat er op het plein gebeurt en onze mening wordt op prijs gesteld.
Naast een eigen gratis zomerprogrammering faciliteren wij jaarlijks evenementen zoals o.a. International Film Festival Rotterdam, Marathon Rotterdam, Operadagen Rotterdam, Rotjekoor Festival, Matiota, North Sea Round Town, Rotterdam Zingt!, Rotterdam Unlimited en diverse sportieve evenementen. Tevens is het Schouwburgplein het festivalhart van o.a. Rotterdam Pride, Motel Mozaïque en Circusstad Festival.

De programmering wordt in 2022 uitgevoerd door Marjorie van der Windt-Veit, in nauwe samenwerking met een klein freelance team, de Gemeente Rotterdam, de verschillende partners direct aan het plein en diverse culturele en maatschappelijke partners uit de rest van de stad. In het beleidsplan 2022 gingen we uit van een ‘gewoon’ jaar, waarin de Covid-19-maatregelen achter ons liggen zodra het festivalseizoen begint. Het lijkt er echter op dat we ons programma in 2022 volgens plan kunnen uitvoeren. Vanzelfsprekend realiseren we ons dat het onmogelijk is te voorspellen hoe de Covid-19-situatie er over enkele maanden voor staat. Bestuur en team monitoren nauwkeurig op ontwikkelingen en passen het plan al naar gelang de tijd vordert waar nodig aan. Wijzigingen in uitvoering zullen uiteraard afgestemd worden met alle belanghebbenden.

Het bestuur van de Vereniging Verenigd Schouwburgplein bestaat uit:

Ruben van Wylick (voorzitter)
Walter Ligthart (penningmeester/secretaris)
Janneke Staarink
Karel Martens

Het bestuur is onbezoldigd.

Downloads

Jaarrekening 2020

activiteitenverslag 2020