Aantreden omgevingsmanager Jan Hiddink

In mei is Jan Hiddink begonnen als omgevingsmanager voor het Schouwburgplein. Hiddink doet dat namens de Vereniging Verenigd Schouwburplein (VVS), waarin de belangen van iedereen aan en op het plein samenkomen. Zijn benoeming komt in een periode waarin we met het plein gestaag voort koersen richting de grote verbouwing in de toekomst, die ons plein ingrijpend zal veranderen.

"Het Schouwburgplein is 1 van de 7 grote Stadsprojecten die het aanzien van Rotterdam ingrijpend zullen veranderen. We worden groener, duurzamer, moderner en mooier. Het plein blijft daarbij het podium van de stad met een grote plek voor cultuur, horeca, verblijf en vertier. De leidt tot een dynamische praktijk waarbij je merkt dat het plein een magneet is waarmee we allemaal van doen hebben: als bezoeker of als bewoner, als passant of als uitbater, als vervoerder of als standhouder. De bonte optelsom van al die belangen en ervaringen komt samen in de VVS en vormt voor mij de leidraad in de gesprekken met de gemeente over de toekomst van het plein. We zijn daarbij toegankelijk, aanwezig en betrokken. Ik kijk ernaar uit samen te werken aan de toekomst; samen maken wij het plein." Jan Hiddink (omgevingsmanager Schouwburgplein Rotterdam)

Jan Hiddink is meerdere keren per week op het plein te vinden. Heb je vragen, wil je meepraten en/of een afspraak maken?
Mail janhiddink@schouwburgpleinrotterdam.nl.